Skjermbilde tilbudJPG


Mer om avfall som IKKE kan leveres i container 

Vi håper vårt tilbud skaper et rom for å samle avfall som kan ligge en stund før det hentes inn. Dette betyr at det avfallet som kastes i containeren må kunne ligge en stund uten at det oppstår luktulemper.

 Det er da også avfall som IKKE kan kastes i containeren, dette er avfall som må leveres på miljøstasjonen:


Skjermbilde betingelser fraksjonerJPG

Avfallet og containeren må som nevnt også sikres slik at det ikke skaper risiko for personskader.

 Vi er klar over at avfall ikke alltid er "rett frem", og listen over er ikke uttømmende – vi kommer stadig bort nye problemstillinger. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe til med å finne riktig løsning.