Lindum Sør tilbyr låsbare dunker til sikkerhetsmakulering av papir. 
Er dette av interesse så ta kontakt med oss på postsor@lindum.no eller tlf 37 27 12 90.