Så er sesongen over for vårt lokale utsalg av jord og bark. Det ble en litt annen løsning enn tidligere år på grunn av korona, men det var viktig for oss å ta alle hensyn. Tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger på vår helt kontaktløse betalingsform! Vi ønsker alle jord- og barkkunder en flott høst og vinter, og ser frem til å se dere igjen neste år!

Bestilling av større volumer med direkte levering med lastebil vil være mulig fremover. Dersom dette er aktuelt ber vi dere ta kontakt med oss på 995 92 719